thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Thanh Mỹ ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản
Ngày đăng 26/03/2024 | 14:03  | View count: 87

Sáng ngày 26/3, tại Nhà văn hóa thôn Vị Thủy, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thanh Mỹ tổ chức hội nghị ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản thôn Vị Thủy.

Trao quyết định thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản

Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản thôn Vị Thủy được thành lập theo Quyết định số 06 của Hội Nông dân xã Thanh Mỹ gồm 22 thành viên. Chi hội hoạt động theo nguyên tắc 5 tự “ Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và 5 cùng “ Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi”. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ cho hội viên trong chi hội phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình; duy trì và nhân rộng đàn bò của địa phương có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản thôn Vị Thủy, xã Thanh Mỹ nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội nông dân, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới; qua đó tập hợp, thu hút đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức hội; phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất tập thể, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân 

Nhân dịp này, Hội Nông dân thị xã đã giải ngân nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân thị xã cho 13 hội viên nông dân xã Thanh Mỹ với tổng số tiền 400 triệu đồng. Nguồn vốn vay sẽ góp phần giúp các hội viên nông dân có thêm điều kiện để mở rộng phát triển sản xuất tạo tiền đề cho việc  xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, nâng cao đời sống nông dân và giảm nghèo bền vững./.

HOÀNG PHƯƠNG

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới