thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Xuân Khanh ra quân huấn luyện năm 2024
Ngày đăng 08/05/2024 | 08:49  | View count: 57

Từ ngày 26/4 đến 16/5, Ban chỉ huy quân sự phường Xuân Khanh tổ chức huấn luyện cho 52 chiến sỹ dân quân cơ động và tại chỗ.

Huấn luyện kỹ thuật quân sự cho chiến sỹ dân quân

Tham gia huấn luyện, chiến sỹ dân quân phường được giáo dục chính trị về tình hình nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, của lực lượng vũ trang thị xã và Ban chỉ huy quân sự xã, phường năm 2024; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Huấn luyện quân  sự chung về động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều; hành động của Trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ mục tiêu; tổ dân quân đánh chiếm mục tiêu khi bạo loạn có vũ trang; tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp; tư thế, động tác ném lựu đạn xa, đúng hướng.

Thông qua huấn luyện nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ chiến thuật cho lực lượng dân quân phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu, 80% đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật./. 

HOÀNG PHƯƠNG