thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

LĐLĐ thị xã kiểm tra ATVSLĐ nhân Tháng Công nhân
Ngày đăng 24/05/2024 | 07:46  | View count: 83

Nhằm tiếp tục hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, từ ngày 15/5 đến ngày 23/5/2024, Liên đoàn Lao động thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), Luật BHXH, BHYT, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn tại 10 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã do đồng chí Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thị làm trưởng đoàn.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã làm việc với doanh nghiệp và kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2024, các quy định về bảo hộ lao động, nội quy ATVSLĐ-PCCN. Đặc biệt là kiểm tra việc ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; xây dựng, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chế độ bữa ăn ca.. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các đơn vị doanh nghiệp đã cơ bản nghiêm túc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý ở các lĩnh vực kiểm tra; đảm bảo điều kiện về các quy định ATVSLĐ-PCCN tại cơ sở; đã xây dựng nội quy lao động, thực hiện khám sức khỏe đầy đủ cho người lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện cơ bản các chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra tại Công ty Cổ phần nghỉ dưỡng VRG xã Xuân Sơn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhất định như kinh phí đầu tư trang bị phương tiện, bảo hộ lao động và tổ chức diễn tập còn hạn chế; việc đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo và duy trì hoạt động ATVSLĐ-PCCN còn ít; vấn đề đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho người lao động còn chưa phù hợp...

Nhân dịp Tháng Công nhân, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thị xã đã xuống thăm, động viên công nhân lao động tại các xưởng sản xuất, mong muốn đoàn viên ,người lao động yên tâm công tác gắn bó với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, mong muốn lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động của tổ chức công đoàn, phối hợp với công đoàn đảm bảo các điều kiện hoạt động, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Thông qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những hành vi, vi phạm pháp luật lao động, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thị xã./.   

                                                                      Diệp