thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Đảng bộ phường Ngô Quyền sơ kết, tổng kết các Đề án, Kết luận của cấp ủy đảng
Ngày đăng 04/06/2024 | 10:25  | View count: 101

Sáng ngày 4/6, Đảng ủy phường Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn phường; sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11 ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62- KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Trao giải nhất cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên địa bàn phường

Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn phường Ngô Quyền, Ban tổ chức cuộc thi phường đã nhận được 51 tác phẩm dự thi chủ yếu gồm hai thể loại, trong đó: Tạp chí in: 03 tác phẩm, Báo in: 48 tác phẩm. Hầu hết các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, cơ bản đáp ứng tiêu chí thể lệ cuộc thi đề ra. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua ba vòng chấm: Vòng loại, sơ khảo và chung khảo bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, Ban Giám khảo cuộc thi đã thống nhất lựa chọn 8 tác phẩm xuất sắc để trao giải cấp phường, gửi 15 tác phẩm dự thi cấp thị xã.

Các tập thể được khen thưởng trong 3 năm thực hiện Đề án số 11

Về kết quả 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới,100% chi bộ thuộc Đảng ủy phường thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng theo quy định, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng, có đầy đủ tài liệu sinh hoạt chi bộ; thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ. Hàng năm 100% đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ cụ thể; chi ủy viên chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; cập nhật kiến thức mới. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ chi ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ được Đảng uỷ phường thường xuyên quan tâm. Tính đến nay toàn Đảng bộ có 11 chi bộ, 40 đồng chí trong cấp ủy. 11 đồng chí Bí thư chi bộ là những đồng chí có trình độ chuyên môn. 100% các đồng chí Bí thư chi bộ có ý thức trách nhiệm cao, có kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết của các chi bộ đã đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong tháng; định hướng được nhiệm vụ tháng tiếp theo. Nghị quyết của các chi bộ cơ bản đảm bảo được tính thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện được kiểm tra kịp thời. Nhiều chi bộ đã sử dụng hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt. Kết quả kiểm điểm và đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm đều có từ 90-96% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các cá nhân được khen thưởng trong 15 năm thực hiện Kết luận số 62 

Tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được quan tâm chú trọng. Việc phối hợp triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hàng năm tỷ lệ gia đình văn hoá đều đạt trên 90%; 100% tổ dân phố (TDP) giữ vững danh hiệu văn hóa. Hoạt động giúp đỡ người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, nhân đạo từ thiện tiếp tục được triển khai và đạt được nhiều kết quả. Trong 15 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” phường vận động  ủng hộ đạt gần 450 triệu đồng; đã xây, sửa chữa 30 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo, hộ nghèo tổng trị giá trên 500 triệu đồng; hỗ trợ các hộ vươn lên trong cuộc sống, nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Phối hợp với chính quyền vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ từ thiện với tổng số tiền vận động đạt trên 1 tỷ đồng; Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt trên 150 triệu đồng. Hàng năm UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phường được cấp trên đánh giá, xếp loại "Hoàn thành tốt”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích tham gia thi và đạt giải nhất, ba, khuyến khích trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024; có thành tích trong 03 năm thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy; 15 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị.

PHƯƠNG - DIỆP