thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường mầm non Sơn Ca
Ngày đăng 04/06/2024 | 10:45  | View count: 69

Chiều 3/6, chi bộ trường mầm non Sơn Ca tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2024. Tổ công tác Thị ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo nhà trường triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ

Chi bộ trường mầm non Sơn Ca có 34 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã sinh hoạt nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2024; triển khai văn bản của Đảng và của Đảng ủy cấp trên; báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 và dự thảo nghị quyết tháng 6/2024; tổng hợp các ý kiến thảo luận, kết luận nội dung sinh hoạt, đánh giá chất lượng sinh hoạt định kỳ.

Qua nội dung sinh hoạt chi bộ, một số đại biểu góp ý buổi sinh hoạt chi bộ đã thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định; nhiều đảng viên có ý kiến góp ý về vấn đề liên quan đến nắm bắt tư tưởng chính trị đảng viên. Nhìn chung, các nội dung đều bám theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thị ủy; có định hướng gợi mở để đảng viên trao đổi thảo luận, tạo sự sôi nổi trong chi bộ.

Sau khi các đại biểu góp ý về chương trình sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hảo – Bí thư chi bộ nhà trường nhấn mạnh, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, vị trí của chi bộ, sinh hoạt chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời giúp cho các cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy định về quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; qua đó góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm của đảng viên thuộc lĩnh vực giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

DIỆP - PHƯƠNG