thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Kim Sơn tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 28/04/2016 | 04:51  | View count: 200

Chiều ngày 28/4, Đảng ủy xã Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đồng chí Hà Văn Đông - Phó Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Trong 5 năm, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc 8 nội dung của Chỉ thị 03, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn gần gũi, tôn trọng cấp dưới; quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Đông - Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 với những việc làm thường xuyên, cụ thể phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm đến công tác phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 03, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này 14 tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được Đảng ủy xã khen thưởng./.

 

                                                                                                                  BÍCH DIỆP (ĐTT))