thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

lịch công tác

Kết luận Thanh tra về nguồn gốc sử dụng đất, quá trình quản lý sử dụng đất đối với thửa đất số 53a, tờ bản đồ số 12, diện tích 434,3m2
Ngày đăng 06/01/2018 | 08:58

Kết luận thanh tra

Chi tiết xem tại đây