thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố
Ngày đăng 18/01/2023 | 09:47  | View count: 58

Chiều ngày 17/1, UBND thị xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 09/11/2022 của UBND thị xã Sơn Tây về thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn Thị xã Sơn Tây được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Đồng chí Tạ Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tá Nguyễn Đức Thành – Phó Trưởng Công an thị xã triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết 05 và Kế hoạch triển khai của UBND thị xã, hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách thức, biện pháp triển khai thực hiện. Theo đó, thời gian phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình, thời hạn khắc phục các nội dung tồn tại của cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết hoàn thành trước ngày 15/3/2023. Công an thị xã là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo UBND Thị xã theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch. Các phòng, ban thuộc thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai hiệu quả các công việc được giao trong Kế hoạch số 607/KH-UBND của UBND thị xã , phối hợp với UBND các phường, xã, Công an thị xã để đánh giá kỹ lưỡng việc áp dụng các giải pháp khắc phục về PCCC đối với các cơ sở thuộc ngân sách cấp thị xã. UBND các xã, phường phối hợp với Công an thị xã đôn đốc, giám sát chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo yêu cầu của Nghị quyết; hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện các quy định của Nghị quyết; phối hợp với Công an thị xã có các biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị quyết theo quy định của pháp luật; thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với các dự án, công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện gửi về UBND thị xã để được phê duyệt trước ngày 05/3/2023 và tổ chức thực hiện khắc phục theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn Nghị quyết đề ra.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, cũng như thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 05.Từng bước làm giảm và hướng tới năm 2025 mục tiêu 100% cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực được khắc phục, đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết không thực hiện cam kết lộ trình khắc phục hoặc có cam kết nhưng quá thời hạn cam kết mà không hoàn thành việc khắc phục và không thực hiện các nội dung khác được quy định tại Nghị quyết.

 

PHẠM HẢO