thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơn Tây tổng kết công tác tuyển quân năm 2023
Ngày đăng 16/03/2023 | 20:47  | View count: 64

Chiều ngày 16/3, UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Đồng chí Ngô Đình Ngũ – Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tới dự.

Thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023

Năm 2023 cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã tới cơ sở đã triển khai đồng bộ giải pháp  thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng với cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũvà tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.Tổng số công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ qua rà soát 5.563 công dân trong đó 1.198 công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 2.694 công dân miễn, tạm hoãn; 2.268 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.  Sơ tuyển sức khỏe cho 2.052 công dân trong đó 759 công dân đủ điều kiện sức khỏe gọi điều khám tại thị xã. Khám sức khỏe cho 332 thanh niên, kết quả 231 thanh niên đạt sức khỏe.bàn giao đủ 83 công dân nhập ngũ cho 03 đơn vị quân đội nhận quân và 25 công dân cho Công an thành phố Hà Nội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2023 có các đơn vị: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND các xã, phường: Sơn Đông, Thanh Mỹ, Đường Lâm, Kim Sơn, Quang Trung và Trung Sơn Trầm.

Các tập thể được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND thị xã khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023./.

HOÀNG PHƯƠNG - THÀNH CHUNG