thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơ kết thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Ngày đăng 25/04/2023 | 15:52  | View count: 224

Chiều ngày 25/4, Đảng ủy quân sự thị xã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy – Bí thư Đảng ủy quân sự thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc lực lượng vũ trang thị xã thường xuyên tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 35 vào sinh hoạt thưởng kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị tham gia. Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chú trọng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 thị xã chỉ đạo và duy trì hoạt động các trang, nhóm trên Internet, mạng xã hội và chỉ đạo Tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã (là cán bộ Ban CHQS thị xã) tổ chức đăng tải, chia sẻ, bình luận các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin, các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt - việc tốt. trên các trang thông tin điện tử, nhóm fakebook, zalo “Diễn đàn thị xã Sơn Tây”, “Đất hai vua”....tạo sức lan toả sâu rộng trong nhân dân, đồng thời vừa thông tin, cập nhật kịp thời đến mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã. Ngoài ra Đảng ủy quân sự thị xã còn chỉ đạo lực lượng tham gia trang Facebook “Diễn đàn thị xã Sơn Tây", “Đất hai vua" của thị xã, “Hoa Ngọc Hà - Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Chiến sĩ Sao vuông Thủ đô Hà Nội" của BTL Thủ đô Hà Nội; đã đăng tải, chia sẻ, binh luận trên 800 tin, bài, tương tác hàng nghìn lượt bài viết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTL Thủ đô Hà Nội, của Thị ủy, UBND thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng và các hoạt động tiêu biểu của địa phương, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang thị xã, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội cho nhân dân và cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy – Bí thư Đảng ủy quân sự thị xã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, trong đó tiếp tục quán triệt và triển khai tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm quy định, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 35 quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự gắn với tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin số, an ninh mạng máy tính trong cơ quan. Động viên 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khai thác và sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo, cung cấp của trên góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.   

HOÀNG PHƯƠNG

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới