thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Huy động phương tiện kỹ thuật dự bị bàn giao cho đơn vị nhận nguồn kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2023
Ngày đăng 09/05/2023 | 09:25  | View count: 45

Sáng 9/5, Ban chỉ huy quân sự thị xã tổ chức huy động phương tiện kỹ thuật dự bị bàn giao đơn vị nhận nguồn kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2023.

Kiểm tra phương tiện kỹ thuật dự bị sẵn sàng động viên năm 2023

Xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng, chất lượng, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Do vậy, công tác xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong công cuộc chuẩn bị lực lượng vũ trang, chuẩn bị địa phương, cơ sở nói riêng, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc địa phương cơ sở. Xác định rõ trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng hùng hậu, sẵn sàng huy động bổ sung cho các đơn vị thường trực của quân đội khi có tình huống xảy ra, không phải chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị các cấp, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó, có các chủ phương tiện kỹ thuật. Từ nhận thức đó, các chủ phương tiện kỹ thuật luôn tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thực hiện chế độ đăng ký phương tiện kỹ thuật, cung cấp đầy đủ thông tin của phương tiện theo yêu cầu của Ban CHQS các cấp. Chấp hành nghiêm luật lực lượng dự bị động viên và các quy định khác của nhà nước về bổ sung phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thường trực của quân đội khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã đã công bố quyết định của UBND thành phố và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội về việc giao chỉ tiêu huy động phương tiện kỹ thuật dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2023. Theo đó, chỉ tiêu huy động 13 phương tiện kỹ thuật dự bị trong đó có 1 xe vận tải hành khách 9 chỗ loại 2 cầu, 2 xe chở khách loại 10 chỗ, 10 xe vận tải loại 2,5 tấn. Tiến hành huy động phương tiện kỹ thuật dự bị bàn giao cho đơn vị nhận nguồn Tiểu đoàn 987 – Cục Hậu cần – Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp kiểm tra sẵn sàng động viên tại quảng trường sân vận động thị xã.

Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao về trình độ tổ chức chỉ huy thực hành động viên đáp ứng với yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới, sẵn sàng phục vụ, bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

HOÀNG PHƯƠNG

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới