thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thị xã Sơn Tây chú trọng thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Ngày đăng 14/11/2023 | 09:08  | View count: 130

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần để địa phương ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời trực tiếp góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Lãnh đạo thị xã động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Lễ giao, nhận quân năm 2023

 

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm, Ban CHQS thị xã đã chủ động tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã có chỉ thị, kế hoạch về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã. Các cấp uỷ đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở triển khai xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả tại cơ sở mình. Quá trình tuyển quân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; có kế hoạch cụ thể, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Đồng thời, tham mưu xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm; lấy việc hoàn thành chỉ tiêu giao quân là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương và cơ sở; đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên trên cương vị chức trách được giao, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành lập tổ phúc tra liên ngành, tổ chức phúc tra, nắm chắc nguồn công dân nhập ngũ. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của thị xã chú trọng làm tốt việc tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; truyền thống cách mạng, truyền thống tuyển quân của địa phương. Chỉ đạo đưa nội dung Luật nghĩa vụ quân sự vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên; giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông...

Song song với đó, trước khi sơ tuyển, khám tuyển, Ban CHQS thị xã tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, địa phương thông báo sớm cho công dân trên địa bàn về kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình và công dân bố trí công việc thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự. Ban CHQS tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức hướng dẫn các địa phương kiện toàn Hội đồng khám từ phường, xã; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn về quy trình kiểm tra sức khỏe, yêu cầu đặc thù sức khỏe công dân đối với từng đơn vị nhận nguồn giao quân; phối hợp với ngành y tế tăng cường y, bác sĩ có chuyên môn nghiệp vụ, với trang bị y tế đầy đủ cho việc thực hiện khám chuyên sâu, bảo đảm khách quan trong đánh giá. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để có biện pháp thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục, động viên công dân; tổ chức giao lưu, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, viếng nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu văn hoá, văn nghệ, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi kịp thời động viên thanh niên trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.  Kết quả năm 2023, Hội đồng NVQS thị xã đã bàn giao đủ 83 công dân nhập ngũ cho 03 đơn vị quân đội nhận quân và 25 công dân cho công an thành phố Hà Nội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác tuyển quân gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ thanh niên thuộc diện tạm hoãn thực hiện NVQS liên tục tăng cao. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tạm hoãn NVQS cao là do số thanh niên trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, đi xuất khẩu lao động ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, tỷ lệ công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ có xu hướng giảm dần theo điều kiện phát triển dân số tự nhiên; một bộ phận thanh niên, nhất là vùng nông thôn đi làm ăn xa, dài ngày, gây khó khăn cho việc đăng ký, quản lý nguồn và triệu tập khám tuyển.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngay từ quý IV năm 2023, Ban CHQS thị xã đã tập trung  tham mưu, phối hợp, tổ chức rà soát nguồn, đăng ký nghĩa vụ quân sự, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe tại các địa phương và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định. Bên cạnh việc rà soát trên hệ thống sổ sách, với phương châm “đi từng ngõ, rõ từng nhà”, cán bộ quân sự các cấp đến trực tiếp từng gia đình để nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và tiến hành phân loại chính xác, kịp thời. Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường đang tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Theo kế hoạch, thời gian khám sơ tuyển sức khỏe đến hết ngày 20/11/2023; khám sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ từ ngày 11/12/2023 đến 16/12/2023; chốt quân số từ ngày 2/1/2024 đến ngày 5/1/2024; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 1/2/2024, trao lệnh đến tay công dân xong trước ngày 7/2/2024; cấp phát quân trang cho công dân trước ngày giao quân từ 3 đến 5 ngày.

 Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tập trung tuyên truyền giáo dục về Luật NVQS cho nhân dân, nhất là đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS ở địa phương; làm tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm chắc quân số tại cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo “tuyển quân nào chắc quân đó, không bù đổi”, phấn đấu  hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 an toàn, chất lượng, hiệu quả.

 

        Phan Thanh