thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện
Ngày đăng 27/03/2024 | 07:23  | View count: 79

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Những năm qua, thị xã luôn quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng DQTV vững mạnh rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Huấn luyện lực lượng dân quân phường Xuân Khanh năm 2023

Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất ra “Nghị quyết về đội tự vệ” được coi là ngày thành lập Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam. Lịch sử phát triển của dân quân tự vệ gắn liền với sự nghiệp giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1935 đến năm 1945, các đội tự vệ ở cả nông thôn và thành thị ra đời, làm nòng cốt cho quần chúng thực hiện vũ trang khởi nghĩa, tiến hành chiến tranh du kích thực hiện thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa giành độc lập. Sau ngày 02 tháng 9 năm 1945, dân quân tự vệ trở thành lực lượng vũ trang của Nhà nước Việt Nam độc lập, một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân, được tổ chức rộng khắp các làng xã, phố phường trong cả nước, thực sự là công cụ bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong giai đoạn cách mạng mới, DQTV Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Từ năm 2002 đến nay, đã có trên 20 triệu lượt cán bộ, chiến sỹ DQTV, đóng góp trên 50 triệu ngày công tham gia trực sẵn sàng chiến đấu; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Qua các thời kỳ đã có 370 tập thể và 284 cá nhân cán bộ, chiến sỹ DQTV được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác.  

Cùng với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của dân quân tự vệ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền thị xã, lực lượng dân quân tự vệ Sơn Tây từng bước lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt đóng góp nhiều chiến công cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dân quân du kích thị xã phối hợp tổ chức chiến đấu hơn 100 trận đánh, tiêu diệt 835 tên địch, thu và phá hủy hơn 300 phương tiện, thiết bị quân sự. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng dân quân tự vệ thị xã xây dựng 18 chòi quan sát, 18 trận địa phòng không, 50 tổ cứu thương, đào hàng trăm km giao thông hào, gần 50.000 hầm trú ẩn cá nhân, tổ chức hàng trăm trận bắn máy bay Mỹ, thu hồi hàng nghìn quả bom, đạn các loại. Bên cạnh lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang thị xã đã tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, hàng vạn dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong. Trên các mặt trận, những người con của quê hương Sơn Tây luôn nêu cao truyền thống kiên cường, dũng cảm lập công xuất sắc. Quân và dân Sơn Tây vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng 1 tập thể anh hùng lao động; 10 Huân chương kháng chiến, Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Hội thi mô hình học cụ năm 2024

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng dân quân tự vệ thị xã luôn quán triệt thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đề cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn " Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Với tổng số biên chế 41 đầu mối dân quân tự vệ; tổng lực lượng hơn 2.300 người, các đơn vị thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình địa bàn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội. Đồng thời xung kích đi đầu trong hưởng ứng cuộc vận động, tham gia phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; chăm lo xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tự hào về những chiến công hào hùng, tinh thần đấu tranh anh dũng của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ Sơn Tây tiếp tục phấn đấu rèn luyện đóng góp nhiều thành tích hơn nữa cho sự nghiệp quân sự - quốc phòng địa phương; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc./.

HOÀNG PHƯƠNG

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới