thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Tăng cường quản lý các công trình theo Nghị quyết số 05
Ngày đăng 17/04/2024 | 15:15  | View count: 110

Chiều ngày 17/4, UBND thị xã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ việc triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép, vi phạm về PCCC. Đồng chí Ngô Đình Ngũ – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn Tây - một trong số các cơ sở chưa cam kết về PCCC

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND TP có 7 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng và trình tự thực hiện; quy định về giải pháp xử lý đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC 2001 có hiệu lực. Trên địa bàn thị xã có 73 cơ sở thuộc Nghị quyết 05, trong đó có 50 cơ sở sử dụng ngân sách cấp huyện, 8 cơ sở sử dụng ngân sách cấp Thành phố, 4 cơ sở sử dụng ngân sách cấp Trung Ương,  11 cơ sở ngoài ngân sách nhà nước. Hiện đã có 22 cơ sở đã khắc phục xong tồn tại, 51 cơ sở chưa khắc phục xong. Chỉ tiêu năm 2023: số cơ sở khắc phục xong đạt ít nhất 30%, thực tế số cơ sở đã khắc phục xong là 22 cơ sở, đạt 30% theo chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu năm 2024: số cơ sở khắc phục xong đạt ít nhất 70% (52/73 cơ sở). Như vậy tổng số cơ sở phải khắc phục xong trong năm 2024 là 30 cơ sở.  Qua rà soát có 4 cơ sở có khả năng khắc phục trong năm 2024, như vậy việc đảm bảo chỉ tiêu khắc phục trong năm 2024 là rất khó khăn.

Về kết quả thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở xây dựng không phép, trái phép, tổng số có 23 công trình, trong đó có 9 công trình do Công an thị xã quản lý, 14 công trình do UBND cấp xã quản lý. Công an thị xã đã tổ chức kiểm tra, đình chỉ hoạt động một phần đối với 7/9, xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cơ sở.

Trong thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu các Phòng, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: đối với các cơ sở vi phạm về đất đai (xây dựng trái phép, không phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp...), giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiên quyết tổ chức cưỡng chế các cơ sở vi phạm theo quy định. Đối với các cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, giao Đội Quản lý trật tự xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cưỡng chế các vi phạm của cơ sở để làm căn cứ thực hiện các yêu cầu về PCCC. Đối với các cơ sở vi phạm về PCCC, giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC, kiên quyết xử lý các Chủ đầu tư cố tình chây ì, không tổ chức khắc phục. Đối với UBND các xã, phường, chỉ đạo lực lượng Công an bám sát địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyệt đối không để phát sinh cơ sở vi phạm mới chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, giám sát việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động của các cơ sở vi phạm. Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thị xã nếu để phát sinh mới các công trình không phép, trái phép, các công trình (thuộc diện thẩm duyệt về PCCC) khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt theo quy định.

                                      HẢO