thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Người Chỉ huy trưởng năng động, sáng tạo
Ngày đăng 03/06/2024 | 15:16  | View count: 65

Gắn bó với công tác quân sự tại Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Mỹ từ năm 2007, trải qua nhiều cương vị là lao động hợp đồng, Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng. Ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Văn Viết cũng tận tâm, tận lực với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng. Liên tục từ năm 2019 đến năm 2023 đồng chí vinh dự được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Năm 2024 đồng chí vinh dự là một trong 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024 được UBND thị xã khen thưởng.

Đ/c Viết nhận thưởng trong Đại hội thi đua quyết thắng LLVT thị xã giai đoan 2019 - 2024

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, tháng 2/1998, đồng chí Lê Văn Viết tình nguyện nhập ngũ, đóng quân tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 204, Binh chủng Pháo binh. Vốn là con nhà lính nên mặc dù có đôi chút bỡ ngỡ khi vào đơn vị mới nhưng anh bắt nhịp rất nhanh, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với kết quả khả quan sau 3 tháng huấn luyện tân binh, đồng chí được đơn vị tạo điều kiện cử đi đào tạo Khẩu đội trưởng Pháo binh, tại Trường Sỹ quan Pháo binh. Kết thúc khóa học, đồng chí được nhà trường giữ làm cán bộ khung Tiểu đội. Tháng 2/2001, đồng chí được đào tạo Sỹ quan dự bị. Trở về địa phương, vốn được kinh qua quân ngũ, lại năng nổ và nhiệt tình trong mọi hoạt động nên đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành chi bộ thôn, giữ cương vị Bí thư chi đoàn thôn và tham gia lực lượng dân quân xã. Tháng 3/2006, đồng chí được cấp ủy, chính quyền địa phương cử đi đào tạo Chỉ huy trưởng ngành quân sự địa phương; kết thúc khóa học, đồng chí tiếp tục công tác tại Ban chỉ huy quân sự xã, lần lượt giữ các chức danh Chỉ huy phó, Chỉ huy trưởng từ đó cho tới nay. Trên cương vị của mình, đồng chí Lê Văn Viết – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Mỹ luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác quân sự cơ sở, có lập trường tư tưởng vững vàng; không ngừng rèn luyện phấn đấu, học tập nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Hàng năm ngoài việc quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chủ động tham mưu đúng, trúng cho đảng ủy, chính quyền địa phương ra Nghị quyết lãnh đạo cho từng nhiệm vụ cụ thể trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân và lực lượng dự bị động viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật không ngại khó khăn, gian khổ, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Đồng chí còn xây dựng kế hoạch, tìm biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: trực sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh hình thành điểm nóng. Xây dựng lực lượng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kết hợp triển khai nhiệm vụ quốc phòng với tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục quốc phòng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự luôn được đồng chí và Ban chỉ huy quân sự xã chuẩn bị chu đáo từ xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể bài giảng cho từng cán bộ đến luyện tập, chuẩn bị thao trường, các loại mô hình, học cụ. Vì vậy, hàng năm, quân số tham gia và kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân đều đạt yêu cầu được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Lực lượng dân quân xã luôn đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang thị xã. Nhiều năm liền Ban chỉ huy quân sự xã được các cấp khen thưởng. Tiêu biểu từ năm 2019 đến năm 2023 Ban chỉ huy quân sự xã được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Đ/c Viết ký giao ước thi đua trong lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Quỳnh – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã cho biết: Đồng chí Lê Văn Viết là người chỉ huy trưởng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; năng động, sáng tạo trong công việc; tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; học hỏi cách làm hay từ những người đi trước để tham mưu sát, đúng cho cấp ủy, chính quyền xã trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng chí cũng là người cán bộ chỉ huy có năng lực trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, công tác tuyển quân, hội thi, hội thao quốc phòng được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Không chỉ năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng chí Lê Văn Viết còn tích cực tham gia và vận động cán bộ, chiến sỹ dân quân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong đó luôn hưởng ứng phong trào, cuộc vận động ở địa phương; hiệp đồng tốt với đơn vị quân đội giúp đỡ địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn.  

Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo trong công việc. Đó là phương châm sống và làm việc cũng là bí quyết để người Chỉ huy trưởng tiếp tục đóng góp nhiều thành tích cho sự nghiệp quốc phòng quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng; sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

HOÀNG PHƯƠNG