thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Công an thị xã triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ em
Ngày đăng 03/07/2024 | 12:01  | View count: 83

Cùng với các địa phương khác trên cả nước, bắt đầu từ ngày 1/7, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an thị xã triển khai cấp thẻ căn cước cho cho trẻ từ 0-6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Trẻ được thu nhận mống mắt khi đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại trụ sở Công an thị xã

Theo đó, đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh. Công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân theo quy định cho trẻ em (trẻ em dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học). Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ em đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Tại trụ sở Công an thị xã, khi phụ huynh đưa con em mình đến làm thẻ căn cước sẽ được cán  bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội hướng dẫn thực hiện các bước đơn giản như: cập nhật thông tin trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cho trẻ em thu nhận vân tay, chụp ảnh gương mặt và thu nhận mống mắt. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 10-15 phút. Công an thị xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống phần mềm hiện đại, đảm bảo quy trình tiếp nhận và cấp thẻ diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn. Qua 3 ngày đầu triển khai thực hiện đã tiếp nhận và hoàn tất thủ tục cấp thẻ căn cước cho trên 30 trẻ em.

Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Việc bổ sung đối tượng cấp căn cước và giấy chứng nhận căn cước sẽ bảo đảm việc phát huy các tiện ích, giá trị sử dụng của thẻ căn cước theo Đề án 06; giải quyết được các bất cập liên quan đến xây dựng Chính phủ số, xã hội số trong giai đoạn sắp tới. Nhà nước sẽ cung cấp nhiều giải pháp, tiện ích phục vụ cả đối với công dân dưới 14 tuổi trên cơ sở sử dụng thẻ căn cước gắn chíp; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân... Quy định này sẽ tạo thuận lợi cho công dân khi được quyền lựa chọn trong việc cấp giấy tờ tùy thân; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi thực hiện các giao dịch dân sự, nhất là các giao dịch thiết yếu phục vụ cuộc sống, việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh.

Thẻ căn cước cấp từ ngày 1/7 gồm 2 loại dành cho đối tượng từ 0 tới 6 tuổi và trên 6 tuổi với một số khác biệt. Cụ thể, mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi sẽ có các thông tin như: Biểu tượng chip điện tử; số định danh cá nhân/personal identification number; họ, chữ đệm và tên khai sinh/full name; ngày, tháng, năm sinh/date of birth; giới tính/sex; quốc tịch/nationality... Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên gồm các thông tin: Biểu tượng chip điện tử; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước; số định danh cá nhân/Personal identification number; họ, chữ đệm và tên khai sinh/full name; ngày, tháng, năm sinh/date of birth; giới tính/sex; quốc tịch/nationality.

Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi và thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có thông tin về nơi cư trú/place of residence; nơi đăng ký khai sinh/place of birth; chip điện tử; mã QR; ngày, tháng, năm cấp/date of issue; ngày, tháng, năm hết hạn/date of expiry...

 

PHẠM HẢO