thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin người phát ngôn

Họ và tên:

Ngô Đình Ngũ

Chức vụ:

Chủ tịch Uỷ ban nhân Sơn Tây

Số điện thoại:
02433832255

Địa chỉ mail:
ngodinhngu_sontay@hanoi.gov.vn