thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông báo tổng hợp

Triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn TP Hà Nội
Ngày đăng 03/04/2024 | 16:32

Ngày 30/3/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID (viết tắt là VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là giải pháp ứng dụng VneID đầu tiên trong việc cấp Phiếu LLTP đối với thành phố Hà Nội. Việc thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội với mục đích: (1) Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước; (2) Người dân sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy Căn cước công dân gắn chip để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP đăng ký trên VneID; (3) Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, công dân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

Nội dung thực hiện của Kế hoạch số 97/KH-UBND gồm:

- Triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP theo Quy trình số 9118/QLHC- TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm LLTP quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VneID tại tỉnh Thừa Thiên Huế ( áp dụng tương tự cho thành phố Hà Nội).

- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp Phiếu LLTP trên VneID.

Hình thức thực hiện: Thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân trên ứng dụng VNeID.

UBND thị xã Sơn Tây thông tin, tuyên truyền phổ biến việc Thành phố thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng (VNeID) để người dân được biết và thực hiện.