thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông báo tổng hợp

Thông báo về việc đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

Ngày đăng 25/07/2017 | 08:56 AM
THÔNG BÁO Về việc đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sĩ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

Thông báo về việc hủy ngăn chặn phôi GCN QSD đất đã xác định tình trạng

Ngày đăng 01/06/2017 | 03:43 PM
Thông báo về việc hủy ngăn chặn phôi GCN QSD đất đã xác định tình trạng

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2017)

Ngày đăng 20/04/2017 | 09:10 AM
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ...

Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:51 PM
Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2017

Triển khai ứng dụng gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử với UBND thành phố Hà Nội trong cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 08/03/2017 | 04:24 PM
Triển khai, ứng dụng gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử...