thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển tại thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 12/12/2016 | 03:31 PM  | View count: 260
.

Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2016

Ngày đăng 18/10/2016 | 09:17 AM  | View count: 82
Kiểm tra công tác thị đua, khen thưởng năm 2016

điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức năm 2016

Ngày đăng 05/08/2016 | 03:37 PM  | View count: 261
Xem chi tiết /documents/289024/921591/snv-1814-2016-01_signed.pdf/030dd944-869f-4f20-8dc1-59ec51ca6ebd

Kết quả xét tuyển công chức Chi huy trưởng Quân sự phường, xã năm 2016

Ngày đăng 25/03/2016 | 02:35 PM  | View count: 154
Xenm chi tiết 

Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường năm 2016

Ngày đăng 16/03/2016 | 07:48 AM  | View count: 75
Xem chi tiết

Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường năm 2016

Ngày đăng 17/02/2016 | 09:04 AM  | View count: 194
Xem chi tiết 

Lịch thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 122
Chi tiết tại đây

Tuyển dụng công chức hành chính thị xã Sơn Tây năm 2015

Ngày đăng 19/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 173
Chi tiết tại đây