Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

BCH Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 11
Ngày đăng 29/12/2017 | 11:20

Sáng ngày 29/12, BCH Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 11 thông qua: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng bộ thị xã; Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của BTV, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Bí thư Thị ủy – chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Quang Sơn chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành, BTV Thị ủy, Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và mục tiêu lớn: tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 388,834 tỷ đồng đạt 177,96% KH (bằng 116% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn ước thực hiện 3.746 tỷ đồng, đạt 100,2% KH năm (tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện 3.417 tỷ đồng, đạt 100,8% KH năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý lòng đường, vỉa hè các tuyến phố có sự chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa thông tin tuyên truyền, y tế, giáo dục, thể thao, chương trình dân số – KHHGĐ tiếp tục được duy trì và phát triển. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, trong đó xã Cổ Đông đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới với 97,75/100 điểm. An ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận bổ sung, đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội thị xã năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2018.

 

 

 

Đ/c Bí thư Thị ủy Nguyễn Quang Sơn phát biểu kết luận tại HN.

 

Chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện 7 chương trình công tác trọng tâm, một số nghị quyết, đề án chuyên đề của Thị ủy khóa XX. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 đã đề ra.

Diệp