Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Sơn Lộc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 02/01/2018 | 09:19

Sáng 2/1, Đảng ủy phường Sơn Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 250 đảng viên thuộc 14 chi bộ trên địa bàn.

Các đồng chí đảng viên tham gia học Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW hội CCB Việt Nam – Báo cáo viên TW truyền đạt nội dung cơ bản  4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó thời gian tới sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sau hội nghị, Đảng uỷ phường Sơn Lộc yêu cầu 100% đảng viên học tập Nghị quyết viết bài thu hoạch và gửi về Đảng ủy phường theo quy định. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh./.

PHẠM HẢO