Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Kim Sơn tổng kết phong trào thi đua, văn hóa thông tin năm 2017
Ngày đăng 09/01/2018 | 02:25

Sáng 9/1, UBND xã Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, văn hóa thông tin năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Các gia đình đạt danh hiệu văn hóa được khen thưởng

Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Kết quả trong năm, tổng thu ngân sách xã thực hiện 16 tỷ 257 triệu đồng đạt 180% KH (bằng 140% so với cùng kỳ năm trước); tổng sản lượng lương thực đạt 1.302,25 tấn, đạt 108% KH; năng suất lúa đạt 5,37 tấn/ha. Công tác văn hóa - thông tin có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền đều khắp trên tất cả các lĩnh vực. Tích cực vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 99,6%; 7/7 làng, 4/6 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xã Kim Sơn phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thi đua xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn địa bàn xã.

Nhân dịp này, UBND xã Kim Sơn tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; 23 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017.

Kiều Hương