Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Sơn Tây tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Ngày đăng 12/01/2018 | 02:53

Sáng ngày 12/1, BTV Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và kết quả hoạt động năm 2017 của các ban xây dựng đảng Thị ủy. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Xuân Hậu – Phó Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư TT Thị ủy; Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã.

 Năm 2017, kinh tế thị xã tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng đạt kết quả toàn diện. Thị ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội và các đề án. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, hoạt động của các ngành tuyên giáo, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, dân vận, văn phòng cấp ủy đạt kết quả tốt, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt đã tham mưu tốt cho BTV Thị ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, chương trình công tác năm 2017 và những nhiệm vụ đột xuất phát sinh khác. Tiếp tục kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên; đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ sở; giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

5 tổ chức sơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu được khen thưởng tại HN

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Quang Sơn đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ thị xã năm 2017 cũng như nêu lên một số tồn tại, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng cần rà soát, khắc phục kịp thời. Năm 2018,  tập trung chỉ đạo, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

 Nhân dịp này, 5 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 60 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát, thi Bí thư Chi bộ giỏi và thực hiện tốt Chỉ thị số 11 được BTV Thị ủy khen thưởng.

Bích Diệp