Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Ban chỉ huy quân sự thị xã đảm bảo an toàn, kỷ luật đơn vị
Ngày đăng 13/03/2018 | 09:42

Sáng 13/3, Ban chỉ huy quân sự thị xã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị năm 2017.

Các đại biểu tại hội nghị

Năm 2017 Ban chỉ huy quân sự thị xã duy trì nghiêm điều lệnh quản lý bộ đội và kỷ luật quân đội; chế độ trực tuần tra canh gác bảo đảm an toàn đơn vị, địa bàn; giáo dục 6 chuyên đề pháp luật cho cán bộ, nhân viên cơ quan và 17 chuyên đề cho hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ; tổ chức, biên chế, sắp xếp, sử dụng và quản lý chặt quân số, vũ khí, trang bị bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao. 100% cán bộ, chiến sỹ có tinh thần tư tưởng tốt, luôn chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của địa phương, đơn vị đồng thời đoàn kết tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, chính trị gắn với công tác giáo dục, quản lý kỷ luật trong cơ quan, đơn vị; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị trong thời gian tiếp theo./.

HOÀNG PHƯƠNG