Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Xuân Khanh năm 2018
Ngày đăng 14/03/2018 | 08:07

Chiều ngày 13/3, UBND phường Xuân Khanh phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm (2015 – 2017). Đồng chí Hà Việt Phong – Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã tới dự.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó trong năm 2017, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được cấp ủy đảng, chính quyền phường Xuân Khanh triển khai với nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc tổ chức bình xét, công nhận gia đình văn hóa được tiến hành đúng thủ tục và ngày càng được chú trọng về mặt chất lượng. Kết quả có 2099/2164 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97%; có 1990 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2015 – 2017). Các tổ dân phố, cơ quan đơn vị đều giữ vững danh hiệu văn hóa, 8/8 tổ dân phố và 3 nhà trường đạt tiêu chuẩn về “An toàn an ninh trật tự”. Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm thực hiện, tiếp tục thực hiện hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị” góp phần xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh từ cơ sở.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham luận bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đưa việc xây dựng đời sống văn hóa đến từng cá nhân, hộ gia đình, cụ thể là xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong các tầng lớp nhân dân; giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa có chất lượng đi vào chiều sâu. 

Nhân dịp này, UBND phường Xuân Khanh tuyên dương khen thưởng 59 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm 2015 – 2017./.

 

                                                                                                   Phan Thanh