Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Ngân hàng CSXH thị xã huy động tiết kiệm giúp người dân thoát nghèo
Ngày đăng 14/03/2018 | 04:00

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác. Ngoài nghiệp vụ cho vay, thanh toán, ngân quỹ, NHCSXH còn thực hiện nghiệp vụ huy động vốn của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Nhờ nguồn vốn này đã có hàng trăm hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Người dân gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch NHCSXH thị xã

Ảnh: Linh Nga (NHCSXH thị xã)

NHCSXH do Chính phủ thành lập năm 2002 để thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%; không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi; được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Ngoài nghiệp vụ cho vay, thanh toán, ngân quỹ, NHCSXH còn thực hiện nghiệp vụ huy động vốn của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Việc huy động có thể thực hiện tại trụ sở giao dịch hoặc tại các Điểm giao dịch cố định của NHCSXH tại xã, phường trên địa bàn thị xã. Theo văn bản số 3815/NHCS-KHNV ngày 30/09/2016 của NHCSXH về việc Hướng dẫn tạm thời quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã, khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền tại Điểm giao dịch xã vào ngày giao dịch cố định hàng tháng tại trụ sở UBND xã, phường hoặc gửi và rút tại trụ sở NHCSXH vào các ngày làm việc trong tuần. Tiền gửi tiết kiệm (TGTK) có hai hình thức là TGTK không kỳ hạn và TGTK có kỳ hạn. Mức tiền gửi tối thiểu cho mỗi lần gửi vào một sổ tiết kiệm tùy thuộc vào sản phẩm TGTK mà khách hàng lựa chọn nhưng không thấp hơn 500.000 đồng. Đây là mức thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu của các ngân hàng thương mại khác quy định thường là từ 1.000.000 đồng trở lên. Về việc rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, khách hàng được rút TGTK trước hạn theo quy định. Trường hợp rút trước hạn không đúng ngày giao dịch xã thì thực hiện tại trụ sở NHCSXH nơi mở sổ tiết kiệm. Trường hợp rút trước hạn đúng ngày giao dịch xã thì thực hiện tại Điểm giao dịch xã nơi mở sổ tiết kiệm. Khi gửi tiền tiết kiệm tại N HCSXH, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn với cùng kỳ hạn.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên, NHCSXH thị xã đã triển khai chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã đến các xã, phường trên địa bàn. Từ chương trình này, nhiều hộ gia đình khi có tiền nhàn rỗi đã mạnh dạn mang đến gửi tại NHCSXH. Điểm thuận lợi đối với người nghèo là được cán bộ ngân hàng tư vấn cụ thể về mục đích, cách thức gửi tiền. Cùng với đó là thủ tục gửi tiết kiệm nhanh gọn, được cán bộ ngân hàng làm ngay tại Điểm giao dịch, an toàn, bí mật, có hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn thị xã huy động được 17.535 triệu đồng với 243 món tiền gửi tiết kiệm. Nhờ nguồn vốn này đã có hàng trăm hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, NHCSXH thị xã tiếp tục thông báo, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân biết đến và gửi tiền vào NHCSXH thị xã nhằm huy động sự đóng góp của cả cộng đồng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững./.

HOÀNG PHƯƠNG