thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Thanh Mỹ quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII
Ngày đăng 17/03/2023 | 15:01

Chiều ngày 17/3, Đảng ủy xã Thanh Mỹ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tới gần 300 đồng chí cán bộ đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu tiếp thu nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Việt Phong - Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã truyền đạt 4 chuyên đề quan trọng gồm:Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc học tập, nghiên cứu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được đổi mới theo hình thức kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị với tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên. Sau hội nghị, cán bộ đảng viên các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền thông qua sinh hoạt cấp ủy chi bộ, sinh hoạt tổ chức đoàn thể; vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

                                                                                          PHẠM HẢO