thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Phường Lê Lợi đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC năm 2023
Ngày đăng 25/05/2023 | 21:33

Ngày 25/5, UBND phường Lê Lợi tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC năm 2023

Người dân thực hiện giao dịch TTHC tại bộ phận một cửa phường Lê Lợi

Hiện nay tại phường Lê Lợi có 167 TTHC thuộc 15 lĩnh vực được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường. Việc giải quyết TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Trong 5 tháng đầu năm 2023, bộ phận một cửa phường đã tiếp nhận và giải quyết 527 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và giải quyết 195 hồ sơ trực tuyến và 323 hồ sơ trực tiếp. Kết quả 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn theo quy định của pháp luật, không có hồ sơ chậm muộn.Việc Chủ tịch UBND phường thực hiện nội dung ủy quyền cho 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã giúp người dân khi đến giao dịch thực hiện các TTHC được nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đại diện công dân có giao dịch thủ tục hành chính tại phường đã phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề: cần tập chung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hệ thống mạng Internet, đồng bộ dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại UBND phường; chú trọng thực hiện đơn giản hóa TTHC; nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức…

Lãnh đạo UBND phường Lê Lợi trực tiếp trả lời ý kiến của người dân tại hội nghị đối thoại

 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Lê Lợi đã trực tiếp làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng các vấn đề thuộc trách nhiệm chuyên môn trong giải quyết TTHC ngay tại buổi đối thoại. Thông qua đối thoại tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia phát biểu ý kiến và nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến TTHC, giải quyết TTHC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ công chức phường Lê Lợi làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát TTHC góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại./.

               Phan Thanh

 

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới