thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Sơn Tây: 100% thôn, tổ dân phố hoàn thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 20/11/2023 | 09:11

Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã hoàn thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 18/11 hàng năm nhằm xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội, tiếp tục góp phần mạnh mẽ trong xây dựng, phát triển thị xã Sơn Tây, Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Sơn Tây hoàn thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại ngày hội, nhân dân và cán bộ các thôn, tổ dân phố đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa bàn dân cư năm 2023, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và những tập thể, cá nhân có thành tích trong năm qua, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Năm 2023, thị xã Sơn Tây thường xuyên quan tâm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, toàn xã hội. Các chỉ tiêu về gia đình văn hóa, TDP, thôn văn hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu. Các thiết chế văn hóa, thể thao từng bước hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Toàn thị xã hiện có114/118 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt 96,6%; có 35.031/36.481 gia đình văn hóa = 96%; 60/62 tổ dân phố văn hóa = 96,6%; 56/56 thôn văn hóa = 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,05%; hộ cận nghèo giảm xuống còn 0,88%.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã trở thành hoạt động truyền thống được tổ chức vào dịp 18/11 hàng năm của MTTQ các cấp, thể hiện tinh thần đoàn kết và đã thực sự trở thành Ngày hội chung của nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

    Phan Thanh

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới