thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Sơn Tây phát huy thế mạnh của địa phương để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Ngày đăng 06/12/2023 | 16:16

Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, thị xã phấn đấu có thêm 2 xã Xuân Sơn và Cổ Đông đạt nông thôn mới nâng cao; xã Kim Sơn đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Nhân dân xã Kim Sơn tham gia trồng hoa làm đẹp các tuyến đường giao thông trên địa bàn 

Hiện các xã trên địa bàn thị xã Sơn Tây đang nỗ lực “cán đích”, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định góp phần từng bước xây dựng các vùng nông thôn trở thành nơi đáng sống cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó xây dựng địa phương ngày một đổi mới, phát triển toàn diện.

Đồng chí Lê Thị Chính – Chủ tịch UBND xã Kim Sơn cho biết: Ngay sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, cả hệ thống chính trị xã Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, cùng nhau nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Xã xác định tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng làm cơ sở tiến tới nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Nhiều hạng mục giao thông quan trọng đã được triển khai như: Xây dựng hệ thống thoát nước trên các trục đường liên thôn, liên xã; thực hiện chỉnh trang, nâng cấp một số tuyến đường chạy qua địa phương, trong đó có đường tỉnh lộ 416. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, thôn, liên thôn đều được bê tông hóa, nhựa hóa. Hệ thống hạ tầng: điện-đường- trường-trạm của Kim Sơn đã được đầu tư, nâng cấp ngày càng đồng bộ. Đặc biệt, Kim Sơn đã đầu tư nâng cấp, cải tạo các thiết chế văn hóa ở địa phương; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm… Hiện tại, Kim Sơn có nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: Nuôi ong lấy mật, chăn nuôi bò sữa, gà, lợn, trồng thảo dược, cây ăn quả… Trong đó phải kể đến mô hình nuôi ong lấy mật của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn với sản phẩm đặc trưng là “Mật ong Kim Sơn - Sơn Tây”. Hiện hợp tác xã có gần 40 hộ nuôi khoảng 2.000 đàn ong, cho sản lượng hơn 35.000 lít mật/năm.  Cùng với đó, tận dụng lợi thế của địa phương có thôn Lòng Hồ được công nhận là Điểm du lịch của thành phố Hà Nội, xã Kim Sơn cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa…góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Đến nay hai chỉ tiêu bắt buộc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là thu nhập bình quân chung và mô hình thôn thông minh cùng 5 lĩnh vực tự chọn (an ninh trật tự, y tế, văn hóa, du lịch, chuyển đổi số) xã đều đã hoàn thành.

Mô hình trồng dưa lưới tại xã Xuân Sơn

Trong khi đó, tại xã Xuân Sơn, địa phương đang dồn sức tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Cao Thị Hào - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn cho biết: Áp dụng theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, đến nay xã Xuân Sơn có16/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Đối với những tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, quy hoạch, tổ chức phát triển sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, xã đều có giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện và đề xuất với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn. Cụ thể, về tiêu chí quy hoạch, do địa phương nằm trong đô thị vệ tinh Sơn Tây, nên đang chờ quy hoạch phân khu của thị xã được phê duyệt. Còn về tiêu chí giao thông, xã đang tiếp tục thực hiện bê tông hóa 3,7km đường ngõ, xóm ở các thôn; kiên cố hóa một số tuyến kênh mương. Xã cũng phấn đấu có thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, có sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và cây chủ lực được cấp mã vùng trồng, để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Cùng với phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Sơn quyết tâm hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm 2023, Ban chỉ đạo Chương trình 09-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Thị ủy Sơn Tây về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021-2025” đã tập trung chỉ đạo UBND thị xã giao các phòng, ban, đơn vị và UBND 6 xã rà soát, đánh giá kỹ từng tiêu chí, xác định rõ nội dung, lý do tiêu chí chưa đạt, giải pháp khắc phục; rà soát danh mục các dự án, công trình cần phải đầu tư theo thứ tự ưu tiên để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu chưa đạt trên địa bàn từng xã. Các xã tập trung duy trì, phát triển thêm nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện hơn nữa chất lượng đời sống người dân như: mô hình liên kết chăn nuôi, tiêu thụ gà Mía của Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây; nuôi ong lấy mật của Tổ hợp tác ong mật; các trang trại chăn nuôi gia công cho các công ty chăn nuôi CP, Jafa, Phú Gia, Dabaco…,  xây dựng chuỗi liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ sâm bố chính, cây dược liệu. Đồng thời thị xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác sản xuất, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản và sản phẩm làng nghề.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thay đổi diện mạo nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với quan điểm “xây dựng nông thôn là quá trình lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc”, trong thời gian tới, thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tiếp tục quan tâm đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn.Tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Xuân Sơn và Cổ Đông đạt nông thôn mới nâng cao, xã Kim Sơn về đích nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

                 Phan Thanh

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới