thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Ngày đăng 13/06/2024 | 15:04

Chiều ngày 13/6, tại Trung tâm Chính trị, UBND thị xã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường, trường học trên địa bàn. Đồng chí Lê Đại Thăng - Ủy viên BTV Thị ủy – Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Các đại biểu tiếp thu nội dung hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/ 2022 của Quốc hội; Thông tư số 01/2024/TT - BNV, ngày 24/2/2024 của Bộ Nội vụ về Quy định biện pháp thi hành Luật thi đua, khen thường và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn liên quan; một số lưu ý khi tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; thủ tục khen thưởng và một số vấn đề cần lưu ý…

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, đúng luật; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến cũng được thực hiện có hiệu quả. Thi đua, khen thưởng khơi dậy mặt tích cực và nhân lên các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi mặt của đời sống xã hội. Thông qua hội nghị tập huấn giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các phòng, ban đơn vị, xã phường nắm được quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, từ đó triển khai tốt hơn công tác thi đua khen thưởng ngay từ cơ sở trong thời gian tới./.

 

      Phan Thanh

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới