thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng 14/06/2024 | 11:43

Trong 2 ngày 13 và 14/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam - UV BTV Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Quang Đức - Uỷ viên BTV Thành uỷ - Trưởng ban Nội chính Thành uỷ; Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã, các cơ quan, đơn vị quân đội, doanh nghiệp và 199 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ thị xã đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đạt kết quả tốt. MTTQ các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương và Thành phố phát động, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị xã tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện. 5 năm qua, nhân dân Sơn Tây đã tự nguyện đóng góp hơn 4,5 tỷ đồng tiền mặt, hiến 9.993m2 đất, hàng rào, hàng trăm cây bóng mát, ăn quả và 15.798 ngày công để xây dựng, sửa chữa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

MTTQ thị xã cũng thực hiện tốt công tác giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay thị xã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng phát triển đời sống văn hoá ở khu dân cư, Mặt trận các cấp tuyên truyền nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, thị xã có 35.056/36.555 gia đình văn hóa (đạt 95,9%); 55/56 thôn thôn văn hóa (98,2%); 60/62 tổ dân phố văn hóa (96,8%); tỷ lệ hỏa táng đạt 90,1%. Toàn thị xã duy trì 125 mô hình: “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Họ giáo tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ liên gia tự quản”,… Công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội đạt được những kết quả thiết thực. Trong 5 năm, quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp của thị xã đã vận động được hơn 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 169 nhà; hỗ trợ 2.571 học sinh nghèo… với tổng số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Đến nay thị xã không còn hộ nghèo, có 260 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,67%). Các hoạt động nhân đạo từ thiện khác được thực hiện tốt, đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 3,4 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” hơn 4 tỷ đồng; ủng hộ nhân dân Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ hơn 1,9 tỷ đồng… Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp của thị xã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức 31 hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, với 154 ý kiến; 16 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô với 18 ý kiến; 21 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 363 ý kiến; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,01%...

Bí thư Thị ủy Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Thành phố và thị xã chúc mừng, biểu dương những thành tựu MTTQ các cấp thị xã Sơn Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới cần nêu cao ý chí quyết tâm, sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành thắng lợi 6 chương trình hành động, 3 khâu đột phá và 9 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã đề ra. Mặt trận cần tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XXI ra mắt tại Đại hội

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương, cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XXI. Bà Nguyễn Thị Vân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các tập thể được khen thưởng tại Đại hội

Nhân dịp này, 15 tập thể có nhiều thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 vinh dự được UBND thị xã tuyên dương, khen thưởng./.

 

PHẠM HẢO - PHAN THANH

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới