thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

300 hòa giải viên được tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ
Ngày đăng 12/04/2018 | 09:20

Sáng ngày 12/4, UBND thị xã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho 300 cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch và đội ngũ hòa giải viên các xã, phường.

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thạc sỹ Nguyễn Trọng Nhã - Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải, biên bản hòa giải, giá trị pháp lý của biên bản hòa giải; kỹ năng tiến hành hòa giải ở cơ sở và các tình huống pháp luật về dân sự, đất đai. Qua đó nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác hoà giải ở cơ sở./. 

                                                                                             Diệp