thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong hoạt động tín dụng chính sách
Ngày đăng 15/12/2017 | 08:06  | View count: 401

Những năm qua, dưới sự quản lý, giám sát của đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các chương trình, nguồn vốn tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH ) thị xã được triển khai hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng tín dụng; tạo điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Chị Trương Thị Thanh - Thôn Nhân Lý - xã Xuân Sơn được vay vốn phát triển chăn nuôi

Ảnh: Linh Nga (NHCSXH thị xã ) 

Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi, biện pháp nghiệp vụ cho vay của NHCSXH đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm, ý thức trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ NHCSXH; thực hiện công tác giám sát bình xét cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm, xử lý nợ rủi ro; đôn đốc người vay vốn tham gia các lớp chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh. Trong công tác quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), trưởng thôn và tổ trưởng dân phố là người tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác gia nhập tổ TK&VV; tổ chức họp thành lập tổ để thông qua danh sách tổ viên, quy ước hoạt động của tổ, bầu ban quản lý tổ TK&VV.Trường hợp hội, đoàn thể nhận uỷ thác chủ trì họp thành lập tổ TK&VV thì trưởng thôn chứng kiến và ký trên biên bản họp về việc thành lập tổ TK&VV. Đối với hoạt động tín dụng chính sách, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người trực tiếp giám sát hoạt động của hội, đoàn thể trong việc thực hiện ủy thác cho vay; tổng hợp phản ánh, đề nghị UBND xã, phường, NHCSXH và hội, đoàn thể nhận ủy thác giải quyết những nguyện vọng chính đáng của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện kiểm tra, xác minh và có ý kiến về việc tổ viên đề nghị gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, xử lý nợ bị rủi ro. Nhờ đó chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn giảm, những tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hoạt động yếu kém kịp thời được củng cố; các chủ trương, chính sách mới được triển khai kịp thời đến đối tượng thụ hưởng. Có thể thấy rõ qua chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại xã Xuân Sơn trong đó tiêu biểu có thôn Nhân Lý, dưới sự giám sát của trưởng thôn Lê Văn Chuyển, trách nhiệm của hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện các nội dung hợp đồng ủy thác cho vay thông qua 5 tổ TK&VV tại thôn được nâng cao. Toàn thôn có tổng dư nợ 4.579.000.000 đồng bao gồm 7 chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo , học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong đó có 26 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo và 11 hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH. Hoạt động cho vay thực hiện đúng quy trình, nội dung đã ký trong hợp đồng ủy nhiệm với NHCSXH; hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Đến nay 31 hộ trong thôn đã thoát nghèo có cuộc sống ổn định.

Theo ông Phạm Ngọc Hoan – Tổ trưởng tổ dân phố 6 phường Xuân Khanh, tổ dân phố hiện có 53 hộ vay vốn chương trình hộ nghèo, học sinh sinh viên, hộ mới thoát nghèo với tổng dư nợ hơn 1 tỷ đồng. Với vai trò tổ trưởng tổ dân phố, ông thường xuyên theo sát, nắm chắc các hộ vay, các hộ hết hạn trả nợ; đến nhà gặp gỡ trao đổi xem hộ vay sử dụng đồng vốn có đúng mục đích không, có hiệu quả không. Khi thấy hộ vay có dấu hiệu trả chậm, ông trực tiếp động viên để họ thấy được trách nhiệm của mình. Nhờ vậy 14 năm qua, tổ dân phố không có hộ nào trả chậm, nợ xấu, trung bình mỗi năm tổ dân phố giúp 1 hộ thoát nghèo. 

Hiện toàn thị xã có 235 tổ TK&VV ở 140 thôn, tổ dân phố, dưới sự giám sát, quản lý của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các hội, đoàn thể ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò nhận ủy thác trong quy trình cho vay vốn. Khâu bình xét đề nghị vay vốn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay cho đến công tác xử lý thu hồi nợ được tăng cường. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,06% so với tổng dư nợ; số xã, phường nợ quá hạn giảm 4 xã, phường. Tỷ lệ nợ xấu giảm 2,31% so với tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng tại các xã, phường tương đối tốt, không có tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng vốn, không có vay hộ, thu phí khi làm hồ sơ thủ tục cho vay.

Có thể thấy việc trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tham gia hoạt động tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả tích cực trong cộng đồng dân cư. Nhiều người dân được tiếp cận, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; hoạt động tín dụng và chất lượng dịch vụ ủy thác ngày càng nâng cao góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

HOÀNG PHƯƠNG