thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Hội nghị xét công nhận xã Cổ Đông đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày đăng 21/12/2017 | 07:47  | View count: 491

Chiều ngày 20/12, Tổ công tác Hội đồng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Cổ Đông. Đồng chí Lê Thiết Cương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì hội nghị.

Xã Cổ Đông đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Qua hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là các hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, công trình văn hóa, trạm y tế… Đến nay, xã đạt và cơ bản đạt 17/19 tiêu chí: quy hoạch, thuỷ lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự xã hội giữ vững ổn định, giao thông, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường. Còn 2 tiêu chí chưa đạt cần phấn đấu là: trường học và cơ sở vật chất. Sau khi nắm rõ quá trình triển khai thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kết hợp với việc kiểm tra, khảo sát tình hình thực tế của địa phương, Tổ công tác đã thống nhất chấm điểm cho xã Cổ Đông đạt 95,75/100 điểm. Với số điểm này, xã Cổ Đông đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thiết Cương - Chi cục trưởng Chi cục PTNT Hà Nội đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả các tiêu chí đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; phòng Kinh tế và các phòng ban liên quan thị xã Sơn Tây quan tâm hướng dẫn xã Cổ Đông hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017./.

PHẠM HẢO