thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Sơn Tây tổng kết công tác văn hóa năm 2017
Ngày đăng 28/12/2017 | 11:01  | View count: 715

Sáng ngày 28/12, UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa - thông tin và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã tới dự.

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Trong năm 2017, công tác văn hóa – thông tin  trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền đều khắp trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi nhất là dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Kết quả, đến nay toàn thị xã có 92,9% gia đình văn hóa (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016);  64/77 tổ dân phố văn hóa; 56/66 làng văn hóa; 115/130 đơn vị văn hóa. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, việc hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện.  Đến nay 137/145 thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn đã xây dựng được nhà văn hóa (đạt 94,4%). Bên cạnh đó 15/15 xã phường thành lập ban chủ nhiệm nhà văn hóa với 582 thành viên và đăng ký 27 mô hình nhà văn hóa điểm.Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều giá trị, nét đẹp văn hóa tuyền thống trong gia đình, họ tộc, hương ước làng và cộng đồng được kế thừa, phát triển góp phần xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh từ cơ sở.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, thị xã phấn đấu 91% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 86,3% số làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”; 84,4% số tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 95,9% làng, tổ dân phố, khu dân cư có nhà văn hoá.

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, UBND thị xã trao giấy công nhận cho 29 làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa giai đoạn 2015 – 2017 và khen thưởng 17 tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua của ngành văn hóa – thông tin năm 2017./.

                                        Phan Thanh - Phạm Hảo