thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Thị xã Sơn Tây hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở
Ngày đăng 22/03/2023 | 09:17  | View count: 59

Đến nay, 12/12 cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023- 2028 tạo tiền đề để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023.

Hội Nông dân phường Phú Thịnh được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở 

Để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, Hội Nông dân Sơn Tây đã chọn Hội Nông dân phường Phú Thịnh tổ chức đại hội điểm (diễn ra vào ngày 3 và 4/01/2023). Ngay sau khi Đại hội điểm thành công, Ban Thường vụ Hội nông dân thị xã đã tổ chức rút kinh nghiệm để Hội Nông dân các xã, phường tổ chức Đại hội theo kế hoạch đã đăng ký.

Đến nay, sau gần ba tháng tổ chức, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo 12/12 cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023 -2028. Tại Đại hội, Hội Nông dân 12 cơ sở đã đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 -2023, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ  2023 - 2028; thông qua báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thảo luận, đóng góp vào các văn kiện Đại hội cấp trên. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng điều lệ Hội và quy chế bầu cử. Do khâu nhân sự được chuẩn bị kỹ nên số lượng Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, phường nhiệm kỳ 2023 - 2028 đều đúng cơ cấu và đủ số lượng theo đề án nhân sự đã được xây dựng, với tổng số 135 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 35 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 9 Chủ tịch Hội được tái cử, 3 Chủ tịch Hội được bầu mới tại Đại hội. Đại hội đã diễn ra đúng theo quy định, thật sự là ngày hội của hội viên nông dân, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, thống nhất về ý chí và hành động; khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân xã Sơn Đông thực hiện công tác bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Sau Đại hội, Hội Nông dân các xã, phường tập trung triển khai, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028  đến cán bộ, hội viên nông dân, thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh đồng thời tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Việc hoàn thành Đại hội ở cấp cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện, tiền đề để tiến tới đại hội Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã  lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023 tới./.

 

              Phan Thanh

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới