thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Phường Xuân Khanh tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023
Ngày đăng 23/03/2023 | 23:07  | View count: 154

Tối ngày 23/3, UBND phường Xuân Khanh phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

 

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Trong những năm qua, hoạt động của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cộng đồng dân cư thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua ngày hội, truyền thống đoàn kết của dân tộc được phát huy, khơi dậy các phong trào thi đua ái quốc, góp phần tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hàng năm, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Xuân Khanh diễn ra với nhiều hình thức phong phú với 8/8 khu dân cư tổ chức Ngày hội đủ 2 nội dung gồm phần lễ và phần hội. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua cuộc vận động, phong trào thi đua, được cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, điển hình như: Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”… Trong 20 năm qua MTTQ phường đã trích “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ sửa 22 nhà, hỗ trợ 21 hộ cây, con giống, trợ cấp cho 45 hộ khám chữa bệnh, trợ cấp đột xuất 10 hộ, tặng 823 xuất quà cho các đối tượng với tổng số tiền 477.000.000 đồng. Thông qua Ngày hội đã giúp cho cán bộ và Nhân dân phường nâng cao nhận thức về lịch sử, truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận tổ quốc trong thời kỳ mới.

 Tại chương trình tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023, UBND phường Xuân Khanh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân.

Nhân dịp này, phường Xuân Khanh tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày thành lập phường (14/3/1984 - 14/3/2023) và 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Qua đó  góp phần tăng cường tình đoàn kết, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua ở cơ sở ngày càng phát triển./.

 

                                                                                       Phan Thanh – Phạm Hảo