thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Sơn Tây tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Ngày đăng 25/05/2023 | 08:52  | View count: 16

Năm 2023, được dự báo tình hình thiên tai có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các loại hình thiên tai như mưa, bão lũ, ngập úng, sạt lở sẽ tiếp tục diễn ra trái với quy luật. Do đó, nhiệm vụ đặt ra với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) hết sức nặng nề và cần đặc biệt quan tâm chú trọng.

Thị xã đảm bảo an toàn đê, kè trước mùa mưa bão 

Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai, Ban Thường vụ Thị ủy đã có Chỉ thị số 34 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTT&TKCN  năm 2023.Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai; kết hợp việc tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi… từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những xã, phường ở ven đê. Tích cực tham gia bảo vệ đê điều, phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động phòng chống để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Dự phòng lương thực, thuốc men, cây con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân. Các phòng, ban ngành có đê xử lý dứt điểm các vi phạm về đê điều, trên tuyến đê Hữu Hồng và các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn đê điều và phòng chống lũ theo quy định. Kiểm tra, đảm bảo cung cấp điện, thông  tin liên lạc, giao thông thông suốt phục vụ công tác phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi để đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ. Tổ chức chặt chẽ công tác thường trực trong phòng chống thiên tai ở thị xã, xã, phường, cơ quan, đơn vị, các điếm canh đê đảm bảo quân số theo quy định; theo dõi sát diễn biến thời tiết và xử lý kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra. Thông tin kịp thời về dự báo, diễn biến mưa lũ, bão, thiên tai và các biện pháp phòng chống tới toàn thể nhân dân để chủ động phòng chống.  

Các cấp chính quyền cũng cần phải bổ túc những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập; vận động, tổ chức hướng dẫn cho nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, thực hành triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão nhằm khắc phục nhanh hậu quả thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

HOÀNG PHƯƠNG

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới