thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị tháng 12
Ngày đăng 04/12/2023 | 08:39  | View count: 190

Sáng ngày 4/12, tại Hội trường UBND thị xã, Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ thị xã tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị tháng 12.

Các đại biểu tham dự sinh hoạt chính trị tháng 12

 

Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca dưới nền nhạc, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Huy Cận – Bí thư Thị đoàn báo cáo chuyên đề sinh hoạt chính trị tháng 12 với nội dung: “Bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên”. Theo đó, trung tuần tháng 9 năm 1950 trên đường đi chiến dịch Biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch. Người đã làm bài thơ “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” tặng thanh niên. Qua bốn câu thơ, Bác muốn nhắn nhủ thanh niên phải chú trọng bồi dưỡng về chí khí cách mạng. Người cho rằng, thanh niên muốn thực hiện ước mơ, hoài bão cao đẹp, muốn làm được việc lớn ích nước, lợi dân thì trước hết phải tự mình nâng cao chí khí, tuyệt đối trung với nước, với Đảng, hiếu với dân. Tiếp nối và lan tỏa tinh thần đó, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện. Thông qua phong trào, hàng nghìn lượt thanh niên đã lên đường tới nhiều mảnh đất xa xôi của đất nước, chung sức trẻ vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, với tinh thần “không có việc gì khó”, “quyết chí ắt làm nên”, thế hệ trẻ quê hương Sơn Tây anh hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ đi trước, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt tình cách mạng, tiếp tục tiên phong, xung kích, dấn thân trong các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Cụ thể là thực hiện hiệu quả hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” bằng các mô hình, công trình, hoạt động cụ thể, phát huy được tài năng, trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên; đồng thời thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; là người bạn thân thiết của thanh niên, để các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thực sự gần gũi với thanh niên và có sức sống trong cộng đồng.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Ban Tổ chức Thị ủy thông báo kết quả đánh giá tháng và danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng 11/2023.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Thúy –Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đã truyền đạt nội dung chính của Nghị định số 73 ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây được kỳ vọng là biện pháp nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Chào cờ đầu tuần là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chuyên môn. Duy trì việc làm này đều đặn ở các công sở giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có ý thức tốt hơn trong việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; qua đó, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, xây dựng văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

 

 

                              Phan Thanh