thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Đại biểu HĐND thành phố, thị xã tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024
Ngày đăng 27/02/2024 | 10:22  | View count: 75

Sáng ngày 27/2, tại trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Sơn Tây, các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội – Đại biểu HĐND thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 ; Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy; Ngô Đình Ngũ – Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024 theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

Đại biểu HĐND thành phố, thị xã tiếp công dân tháng 2/2024 

Tại buổi tiếp công dân, các đồng chí lãnh đạo thành phố và thị xã đã trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai; xác định nguồn gốc đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quản lý trật tự xây dựng…trên địa bàn thị xã. Một số ý kiến, kiến nghị của công dân được đại diện các cơ quan, đơn vị trả lời ngay tại buổi tiếp, đồng thời báo cáo với đồng chí Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thị ủy,  Chủ tịch UBND thị xã tiến độ thực hiện đối với các nội dung công dân kiến nghị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, thị xã cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham mưu Thị ủy chỉ đạo, đôn đốc nội dung đơn thư liên quan đến công tác cán bộ; Ban tiếp công dân thị xã rà soát toàn bộ nội dung đơn thư công dân kiến nghị, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị có văn bản trả lời kết quả giải quyết đơn thư cụ thể, hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền khiếu nại của mình theo đúng quy định của pháp luật; tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục, đề xuất phương án giải quyết sớm nhất, theo hướng bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Việc tiếp công dân được thực hiện theo Quy định số 11-QĐ/TƯ, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Qua đó giúp người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp nhận các nội dung công dân kiến nghị; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

   Phan Thanh – Hoàng Phương