thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã triển khai nhiệm vụ quý II/2024
Ngày đăng 08/04/2024 | 12:35  | View count: 82

Sáng ngày 8/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tổ chức hội nghị đánh giá kết hoạt động quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. Đ/c Lê Đại Thăng – Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

                 

Giải ngân vốn vay cho hội viên phụ nữ

Trong quý I năm 2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, quyết định của cấp trên. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 406 tỷ 634 triệu đồng, tăng 8 tỷ 183 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay là 43 tỷ 217 triệu đồng; doanh số thu nợ là 35 tỷ 149 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay 10 chương trình là 405 tỷ 97 triệu đồng, tăng 8 tỷ 68 triệu đồng so với đầu năm, với 8.405 khách hàng còn dư nợ. Trong quý I/2024 đã có 747 lượt khách hàng vay vốn chương trình GQVL góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và giải quyết việc làm cho 747 lao động; có 201 lượt hộ vay vốn NS&VSMTNT hỗ trợ cải tạo và xây mới 402 công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn, có 3 lượt khách hàng vay vốn chương trình hộ cận nghèo, 2 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù... Kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư đạt 13 tỷ 797 triệu đồng, tăng 1 tỷ 723 triệu đồng so với đầu năm, kết quả cho vay Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 3 tỷ 925 triệu đồng với 71 khách hàng. Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế của thị xã, là công cụ đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Về triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024, đ/c Lê Đại Thăng – Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã, Ban trợ giúp người nghèo các xã phường, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW, Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; triển khai cho vay đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn, triển khai các biện pháp ngăn ngừa phát sinh mới nợ quá hạn; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát cho vay vốn, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích./.

 

PHẠM HẢO

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới