thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Phát huy Dân chủ, Đoàn kết, Sáng tạo, xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp văn minh, phát triển bền vững
Ngày đăng 10/04/2024 | 16:38  | View count: 36

Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống đại dịch Covid 19. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm hơn; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Lãnh đạo MTTQ thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQ phường Sơn Lộc

Mặt trận các cấp tuyên truyền nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 35.056/36.555 gia đình văn hóa (tỷ lệ 95,9%); 55/56 thôn thôn văn hóa (tỷ lệ 98,2%) ; 60/62 tổ dân phố văn hóa (tỷ lệ 96,8%); tỷ lệ hỏa táng đạt 90,1%. Phong trào xây dựng các thiết chế và hoạt động văn hóa - thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn khu dân cư xanh - sạch- đẹp được triển khai thường xuyên, các khu dân cư cũng đã đưa việc thực hiện tiêu chí môi trường vào hương ước, quy ước và bình xét danh hiệu GĐVH, KDCVH. Công tác xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động được tích cực triển khai và nhân rộng. Toàn thị xã hiện đang duy trì 125 mô hình như: “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” “họ giáo tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tổ liên gia tự quản”, “họ giáo tự quản về an ninh trật tự”, “giúp nhau phát triển kinh tế”…

Ra mắt BCH khóa mới tại Đại hội MTTQ phường Xuân Khanh

Công tác hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo đã hướng đến việc giảm nghèo bền vững, lấy hộ nghèo làm trung tâm, tuyên truyền vận động các hộ tự vươn lên thoát nghèo. Việc phối hợp xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Mặt trận các cấp triển khai bài bản và chất lượng. Trong 5 năm, quỹ “Vì Người nghèo” 2 cấp đã vận động trên 9,3 tỷ đồng, đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa 169 nhà; hỗ trợ 2571 học sinh nghèo; hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và các hỗ trợ khác… với  tổng số tiền hỗ trợ là 10,1 tỷ đồng; ủy thác cho Ngân hàng CSXH thị xã 570 triệu đồng... Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cùng với nguồn quỹ an sinh xã hội của các tổ chức thành viên, sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức đã kịp thời hỗ trợ các hộ vươn lên trong cuộc sống, nhiều hộ thoát nghèo bền vững, đến nay trên địa bàn thị xã còn 14 hộ nghèo (0.04%), 252 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,65%).

Cùng với những hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện khác như: vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 3,4 tỷ đồng; ủng hộ nhân dân Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ 2 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy ở Khương Đình, quận Thanh Xuân 115,990 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo ở tỉnh Hà Giang; hỗ trợ nhân dân Sapa bị ảnh hưởng do mưa lũ. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” trên 4 tỷ đồng.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua nội dung giám sát phản biện, tiếp xúc đối thoại, tổng hợp tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng thành phần, định hướng, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,01%. Công tác giám sát và phản biện xã hội trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm. Trong 5 năm, Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức 367 cuộc giám sát (trong đó MTTQ thị xã tổ chức 25 cuộc; MTTQ các xã, phường tổ chức 342 cuộc giám sát); phối hợp giám sát 356 cuộc; tổ chức 97 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Cao Thị Thúy Lan thôn Hưng Thịnh xã Đường Lâm

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu đạt được  trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tới.

Hòa chung với không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đặc biệt là thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm giải phóng Thủ đô, 100 năm ngày thành lập thị xã Sơn Tây, 70 giải phóng Sơn Tây, 555 năm danh xưng Sơn Tây. Thực hiện sự chỉ đạo của UBMTTQVN các cấp, Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây, Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2024. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thị xã Sơn Tây kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân hãy phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cùng Đảng bộ và chính quyền thị xã quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh.

Diệp