thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Sơn Tây tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em
Ngày đăng 11/04/2024 | 08:19  | View count: 46

Tai nạn thương tích ở trẻ em đang là vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, tùy mức độ nặng nhẹ nhưng có thể trở thành nỗi ám ảnh cho trẻ em và các bậc phụ huynh. Trong những năm qua, hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trên địa bàn thị xã Sơn Tây được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Tuyên truyền kỹ năng thoát khỏi đám cháy cho học sinh trường mầm non Thanh Mỹ

Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Sơn Tây hiện có khoảng 38.240 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 24,5% dân số. Toàn thị xã có 47 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở trong đó có 36 trường đạt chuẩn quốc gia; 15/15 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ; 15/15 xã, phường được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cơ bản được nâng cao, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và trẻ em. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 15 xã, phường đều bố trí cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, có 200 cộng tác viên trẻ em tại các thôn, xóm, tổ dân phố.

Tuy nhiên, theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, trong năm 2023, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 2 vụ trẻ em bị tai nạn thương tích (trong đó có 1 em bị tử vong). Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn thị xã đã xảy ra 01 vụ trẻ em bị tử vong do đuối nước. Dự báo tình hình tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em trong thời gian tới có nguy cơ gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em còn hạn chế, một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em tại gia đình, cộng đồng; môi trường sinh sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích đối với trẻ em…

Nhằm chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, ngày 14/3/2024,  UBND thị xã Sơn Tây đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2024 trên địa bàn Thị xã.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu 100% xã, phường xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt  động Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đảm bảo 100% cán bộ, đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ,  chăm sóc trẻ em và 80% cha, mẹ, người chăm sóc trẻ được tuyên truyền, tập  huấn, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ  em bằng nhiều hình thức khác nhau. Phấn đấu giảm ít nhất 10% trẻ em tử vong do các loại hình tai nạn  thương tích nói chung, trẻ em tử vong do đuối nước nói riêng trên địa bàn so với  năm 2023. Mỗi xã, phường phấn đấu tăng ít nhất 10% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi  biết bơi an toàn, 20% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong  môi trường nước trên địa bàn so với năm 2023. Bổ sung biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn tại 100% địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Hàng năm, Trung tâm VHTT&TT Sơn Tây mở các lớp phổ cập bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

UBND thị xã yêu cầu  Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên thị xã, UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận  thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt  phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn do rơi, ngã và tai nạn thương tích có chủ đích ở trẻ em. Công tác truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em được thực hiện bằng nhiều  hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối  tượng như: thông qua các cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, gia đình và trường học; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất các  video, phóng sự; sản xuất các sản phấm truyền thông về phòng, chống tai nạn,  thương tích trẻ em; tổ chức các buổi  sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt lớp nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tai  nạn thương tích trẻ em; lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong Tháng  hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu; gắn hoạt động tuyên  truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em với các hoạt động vui chơi, giải  trí của trẻ em.

Các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em. Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội  trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích cho trẻ em. Đặc biết chú trọng rà soát, xác định các khu vực, địa điểm có nguy cơ đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời như làm rào chắn,  biển cấm, biển báo tại ao, hồ, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, khu vực các công trình đang thi công... Đồng thời, bảo quản, sửa chữa, thay thế  những biển cấm, biển báo, rào chắn đã bị hỏng …Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em, phổ cập bơi cho trẻ; tập huấn, phố biến các kiến thức, kỹ năng bơi, kỹ năng an  toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi an  toàn, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; quan tâm, giám sát, quản lý,  trông giữ trẻ đảm bảo an toàn đặc biệt trong dịp nghỉ hè và mùa mưa bão.

Cùng với việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ; phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em; phòng chống cháy, bỏng; phòng, chống động vật cắn cho trẻ em cần được triển khai với nhiều giải pháp, hoạt động hiệu quả như: Tuyên truyền, vận động trẻ em, người dân sử dụng các thiết  bị an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ như: mũ bảo hiểm, dây  đai  an toàn, ghế ngồi an toàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn giao thông cho trẻ em; tập huấn cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ngã; phòng, chống cháy, bỏng; xử lý tình huống nguy hiểm và sơ cấp cứu khi bị cháy, bỏng; các kiến thức, kỹ năng  về phòng, chống động vật cắn và sơ cấp cứu khi bị động vật cắn….

Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và hành động của cấp  ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các  biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; đồng thời chuyển đổi hành  vi của cả cộng đồng theo hướng tích cực trong việc thực hiện các biện pháp  phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an  toàn cho trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. .

Thị xã Sơn Tây quan tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

Mọi trẻ em đều có quyền được sống, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và được bảo vệ không bị xâm hại, không bị phân biệt đối xử. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em sẽ từng bước kiểm soát tình hình tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

 

     Phan Thanh

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới