thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Cải cách hành chính

Sơn Tây triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Ngày đăng 20/01/2021 | 08:58 AM  | View count: 1231
Ngày 20/1, tại hội trường UBND thị xã, Công an Sơn Tây tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức Thị ủy - HĐND - UBND, các phòng, ban, ngành thị xã và nhân dân...