thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Cải cách hành chính

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực nội vụ

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:25 PM  | View count: 170
Xem chi tiết

Thực hiện quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa - thể thao và gia đình

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:23 PM  | View count: 156
Xem chi tiết

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát nông thôn

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:20 PM  | View count: 149
Xem chi tiết

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Thành phố

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:19 PM  | View count: 40
Xem chi tiết

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:15 PM  | View count: 55
Xem chi tiết

Sơn Tây triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Ngày đăng 20/01/2021 | 08:58 AM  | View count: 1733
Ngày 20/1, tại hội trường UBND thị xã, Công an Sơn Tây tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức Thị ủy - HĐND - UBND, các phòng, ban, ngành thị xã và nhân dân...