thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Cải cách hành chính

Sơn Tây nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ngày đăng 22/12/2021 | 02:49 PM  | View count: 192
Trong những năm qua, thị xã Sơn Tây đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước...

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực nội vụ

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:25 PM  | View count: 297
Xem chi tiết

Thực hiện quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa - thể thao và gia đình

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:23 PM  | View count: 275
Xem chi tiết

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát nông thôn

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:20 PM  | View count: 295
Xem chi tiết

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Thành phố

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:19 PM  | View count: 86
Xem chi tiết

Công khai và thực hiện TTHC lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Ngày đăng 14/06/2021 | 05:15 PM  | View count: 111
Xem chi tiết