thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Cải cách hành chính

Sơn Tây nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Ngày đăng 22/12/2021 | 14:49  | View count: 233

Trong những năm qua, thị xã Sơn Tây đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Văn phòng đăng ký đất đai -Chi nhánh Sơn Tây

Xác định việc thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính ở địa phương, UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường ban hành quyết định, quy chế về tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”;  cử trưởng bộ phận, công chức phụ trách, thường xuyên kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất nơi tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, công dân đến giao dịch. Bên cạnh đó, UBND thị xã thực hiện công khai, minh bạch các thông tin TTHC thuộc 11 lĩnh vực quản lý gồm: nội vụ, tư pháp, tài chính - kế hoạch, quản lý đô thị, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, văn hóa thông tin, lao động thương binh xã hội, kinh tế, y tế, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo tại Bộ phận một cửa thị xã. Các TTHC được niêm yết đều có quy trình giải quyết, niêm yết công khai về thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng và được niêm yết công khai bằng bản giấy, trên màn hình cảm ứng và trên Cổng thông tin điện tử. Quy trình về tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý đảm bảo sự phối hợp liên thông chặt chẽ giữa bộ phận “một cửa” với các phòng chuyên môn trong giải quyết TTHC. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý nhà nước.Kết quả, năm 2021, UBND thị xã đã tiến hành kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC năm 2021 tại 15 đơn vị xã, phường; thực hiện tiếp nhận 4.241 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông (trong đó có 166 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 4.241 hồ sơ (trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn), 80 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết theo quy định, 289 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, công dân rút 23 hồ sơ.  

Giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận Một cửa phường Xuân Khanh

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2021, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đây là dấu mốc quan trọng của thành phố về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp tinh gọn bộ máy hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Một trong những điểm mới của việc thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội khi Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật... Trước kia, có khi lãnh đạo phường bận họp hoặc giải quyết nhiều công việc cho nên đôi lúc không thể ký ngay được, khiến người dân, doanh nghiệp mất thêm thời gian đi lại. Hoặc tại một số phường nằm trên các tuyến giao thông lớn, có nhiều cá nhân, tổ chức đến làm thủ tục chứng thực, cho nên lãnh đạo phường mất rất nhiều thời gian để ký giấy tờ, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chỉ đạo, điều hành chung. Triển khai mô hình chính quyền đô thị đã bước đầu phát huy hiệu quả. Bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước, phát huy tinh thần tự chủ, năng động của cán bộ, công chức. Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức UBND cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Rõ nét nhất là bảo đảm việc giải quyết liên tục các hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Người dân đến các cơ quan được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Đặc biệt, thực hiện của các chương trình cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cơ sở nền tảng dùng chung của Thành phố. Việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, xây dụng nền hành chính “hiện đại, thân thiện và gần gũi với nhân dân”. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong thời gian qua, các hội nghị giao ban trực tuyến của Trung ương, Thành phố với Thị xã được duy trì đường truyền kết nối thống suốt, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin từ thị xã đến cơ sở được quan tâm thực hiện gồm hệ thống máy tính, máy chủ, máy in, máy quét, thiết bị mạng, phần mềm công vụ...

Riêng về triển khai xây dựng chính quyền điện tử, Thị xã đã tập trung ứng dụng và vận hành phần mềm quản lý văn bản, kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến UBND Thành phố, thị xã, xã, đảm bảo liên thông văn bản hai chiều đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương kịp thời, thông suốt góp phần hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của UBND (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI); duy trì có hiệu quả ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và các xã, phường; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…góp phần xây dựng chính quyền Thân thiện - Trách nhiệm - Vì dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn./.

 

                 Phan Thanh