thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 05/07/2017 | 16:18  | View count: 548

Kế hoạch Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất...

Chi tiết xem tại đây