thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX
Ngày đăng 11/10/2018 | 14:57  | View count: 254

Sáng ngày 11/10, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 14 thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Quy chế làm việc của Thị ủy khóa XX (sửa đổi, bổ sung). Kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (Khóa XX). Đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành, BTV Thị ủy, Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, xã, phường thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện 3.041 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện 9.688 tỷ đồng, đạt 75,2% KH năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản thực hiện 798 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch năm, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích gieo trồng 4.445 ha bằng 95,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách thị xã và các xã, phường 830,210 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch năm. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch quản lý trật tự đô thị có sự chuyển biến, sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục được duy trì và phát triển. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu thảo luận bổ sung, đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018 về: chỉ tiêu thu thuế; thu, chi ngân sách thị xã và các xã, phường; quản lý đất đai; tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi...

Chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị trong những tháng cuối năm 2018, các phòng, ban, ngành, xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Thị ủy, trọng tâm là 8 chương trình công tác của Thành ủy gắn với 7 chương trình công tác của Thị ủy và 11 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm; tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, tạo sự chuyển biến tích cực về cơ cấu kinh tế; tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp trong 9 tháng, triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Bích Diệp