thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Thị xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày đăng 06/03/2019 | 09:27  | View count: 12252

Nhằm tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của thị xã và xã, phường kết nối với hệ thống mạng chung của thành phố. Trong năm 2019, thị xã đặt ra chỉ tiêu: 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối dịch vụ công thống nhất toàn thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Trong năm 2019, thị xã đặt ra chỉ tiêu: 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối dịch vụ công thống nhất toàn thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 100% hồ sơ hành chính được quản lý thông qua hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp do UBND thành phố triển khai. 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của thị xã khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc.

Hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu thị xã

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, thị xã duy trì ổn định đường truyền, hệ thống mạng của UBND thị xã và 15 xã, phường theo hướng đồng bộ, kết nối với hệ thống mạng chung của thành phố. Phát huy hiệu quả việc khai thác các thiết bị di động (máy tính bảng) của thành viên UBND và đại biểu HĐND thị xã; cài đặt ứng dụng dùng chung của UBND thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảm sổ sách giấy tờ.

Tập huấn ứng dụng CNTT tới các xã, phường

Bổ sung trang thiết bị CNTT cho cán bộ, công chức thị xã, xã, phường theo nguyên tắc đồng bộ, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong khai thác, vận hành thiết bị. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến UBND xã, phường. Ứng dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố triển khai trong tất cả các lĩnh vực.

                      Diệp